ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


РАЗДЕЛ - А(ЗП)

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗП ОЦЕНКИ ОТ          ХОРАРИУМ
БЕЛ 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 417
І ЧУЖД ЕЗИК 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 556
ІІ ЧУЖД ЕЗИК 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 278
МАТЕМАТИКА 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 350
ИНФОРМАТИКА 9 клас 10 клас     72
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 9 клас 10 клас - - 72
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - 10 клас 11 клас 12 клас 206
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - 10 клас 11 клас 12 клас 139
ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА 9 клас - - - 54
ЕТИКА И ПРАВО - 10 клас - - 54
ФИЛОСОФИЯ - - 11 клас - 54
СВЯТ И ЛИЧНОСТ - - - 12 клас 62
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - 10 клас 11 клас - 144
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - 10 клас 11 клас 12 клас 175
ХИМИЯ И ООС - 10 клас 11 клас - 144
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 417
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 9 клас - - - 36
МУЗИКА 9 клас - - - 36

Забел. Оценката по всеки един учебен предмет, изучаван в ЗП, е средноаритметична с точност до 0,01 от оценките по предмета в годините, когато е бил изучаван в гимназиален етап.

РАЗДЕЛ – Б (ПП  и ЗИП)

Учебни предмети Оценки от: Хорариум
 І ЧУЖД ЕЗИК /ПП/  9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 502
 II ЧУЖД ЕЗИК/ПП/ 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 170
БЕЛ /ПП/ - - 11 клас 12 клас 129
ЗИП - 10 клас 11 клас 12 клас 232

Забел.
  1. Оценките са средноаритметични от годишните оценки от гимназиален етап за обучение за годините, през които предметът е изучаван като профилиращ.
  2. Оценката от I чужд език /ПП/ съвпада с оценката по I чужд език /ЗП/ от учебните години, в които предметът е бил профилиращ.
  3. Оценката от II чужд език /ПП/ съвпада с оценката от II чужд език /ЗП/ от учебните години, в които предметът е бил профилиращ.
  4. Оценката от БЕЛ /ПП/ съвпада с оценката от  БЕЛ  /ЗП/ от учебните години, в които предметът е бил профилиращ.
  5. Ако ЗИП е различен в годините, се изписва на отделни редове заедно с оценката и хорариума от часове за съответния предмет.
  6. Ако ученикът е освободен от часовете по ФВС за една или повече години, вписва се хорариума от всички години, а оценката е средоаритметична от годините, в които ученикът е изучавал предмета. ако ученикът е освободен от часовете по ФВС през целия гимназиален етап, в дипломата се вписва „освободен“ и хорариума от всички години.
РАЗДЕЛ В (ДЗИ)
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  
ДЗИ 1 - БЕЛ Оценката се формира с точност до 0,01
от националната комисия по оценяване
ДЗИ 2 – по избор Оценката се формира с точност до 0,01
от националната комисия по оценяване
Допълнителен ДЗИ – по избор Оценката се формира с точност до 0,01 от
националната комисия по оценяване.
Третият ДЗИ се вписва само, когато е положен успешно

Общ успех от дипломата:

средноаритметична оценка с точност до 0,01 от раздел (А+Б+В)/

Раздел "Свободноизбираема подготовка"

В раздела СИП се изписват учебните предмети, изучавани като СИП от съответния ученик. Оценките са средноаритметични от годишните оценки от гимназиалния етап за обучение за годините, през които е изучаван като СИП. Хорариумът се формира като сума от часовете, в които предметът е изучаван. Предметите се подреждат по ред, определен от учебния план.
Дати на ДЗИ за учебната 2017-2018 г.


ПРОБНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Пробен зрелостен изпит по български език и литература

Тестова книжка

Текстова задача

КлючПробен зрелостен изпит по английски език

Пробен зрелостен изпит по английски език


Your browser does not support the audio element.

Пробен зрелостен изпит по немски език

Пробен зрелостен изпит по немски език


Материали от пробната матура по география

Модул 1

Модул 2

Модул 3


 

Copyright © 2008-2018 ПГПЗЕ"Захарий Стоянов" | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев