НЕМСКИ ЕЗИКПГПЗЕ И ЕЗИКОВА ЦЕНТРАЛА-ВИЕНА ПРЕДЛАГАТ:

Форми на обучение

Курсове - преподава се изисквания материал по немски език за съответното ниво, като в последните занятия се прави тренинг на компонентите на изпита и курсът завършва с пробен изпит. Курсовете по немски език са подходящи за начинаещи и кандидати без задълбочена подготовка. Участниците в курса не са обвързани след приключването му със задължително явяване на официален изпит.

Тренинги – упражняват се компонентите от изпита за съответното ниво, всяко занятие представлява един пробен изпит, с проверка и коментар на грешките. Тренингите са подходящи за кандидати с познания по немски, които искат да положат изпити, важащи за пребиваване в немскоговоряща страна /Ниво А2/ , изпити, признавани от работодатели в тези държави /Ниво В1/ и изпити за прием в университети на немскоговорящи страни /Нива В2, С1, С2/. Целта на тренинга е полагане на изпит за съответното ниво.

Организация на обучението

Курсовете и тренингите се провеждат от лицензирани преподаватели по немски език към ПГПЗЕ и са по учебни системи и помагала, изпратени и препоръчани от Езиковата централа за Австрийска езикова диплома във Виена. Занятията се провеждат в сградата на Езикова гимназия в събота и/или неделя, в зависимост от продължителността на курса или тренинга и избраната дата от кандидатите за явяване на изпит.

Броят на участниците в курса или тренинга според изискванията на Езиковата централа във Виена фиксирани в Споразумението с Езикова гимназия трябва да бъдат минимум 6 и не повече от 12 и да отговарят на изискванията за възрастовите ограничения.

Заплащане: След сформиране на група заплащането се извършва само групово по банков път чрез еднократно заплащане на целия курс или тренинг на обучение директно на Езиковата централа във Виена.

Материали за подготовка:

Кандидатите за тренинги работят само с копия на изпитите и организацията на копирането на материалите за обучение е ангажимент на преподавателя.

Кандидатите за курсове си купуват учебници и учебни помагала индивидуално.

Цени на обучението:
Тренинг 100 часа – 250 Евро
Целогодишен курс 150 часа – 300 Евро
Целогодишен курс 200 часа – 400 Евро

Телефони за контакти:
1/ ПГПЗЕ служ.тел- 044/ 624010
2/ Н. Койчева- 0878249552
3/ С. Иванова- 0878249563
4/ Ю. Пехливанова- 0878249562
5/ Л. Петрова- 0878249569
Изпити и сертификати на Гьоте институт

Сертификатите са стандартно изискване при започване на нова работа и при стартиране на обучение в колеж или университет.

Гьоте-институт - София провежда в края на всяка учебна година изпити за сертификати на Гьоте-институт в ПГПЗЕ "З. Стоянов". Необходимо е да са записали поне 10 участника за дата, като те може да са и за различни изпитни нива. Датата на изпита следва да се уговори своевременно. Всички наши ученици, които успешно са положили изпит по немски език за съответното ниво, получават Сертификат за владеене на езика по Обща европейска езикова рамка за даденото ниво. Езиковите нива В2 и С1 удостоверяват необходимите знания за следване във висше учебно заведение в немскоговорящите страни.


Ниво Изпит Цена/участник
A1 Fit in Deutsch 1 (от 10 год.)

Start Deutsch 1 (от 16 год.)
45 лева FIT in Deutsch 1 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 10 и 15 години.
Start Deutsch 1 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре.
A2 Fit in Deutsch 2 (от 10 год.)
Start Deutsch 2 (от 16 год.)
45 лева Fit in Deutsch 2 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А2 на Общата европейска езикова рамка.
Start Deutsch 2 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре.
B1 Goethe-Zertifikat B1 (версия за младежи, от 12 год.)
Goethe-Zertifikat B1 (от 16 год.)
85 лева Zertifikat Deutsch fur Jugendliche (ZDj) е комуникативно ориентиран изпит на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка. Предвиден е за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години.
С издържан изпит за Zertifikat Deutsch (ZD) се доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява ориентиране във всички важни всекидневни ситуации.
B2 Goethe-Zertifikat B2 (версия за младежи, от 14 год.)
Goethe-Zertifikat B2 (от 16 год.)
120 лева Със сертификата за Goethe-Zertifikat B2 се доказва, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовен немски език, че устно и писмено могат да вземат отношение по множество теми, а също така и че могат да разбират по-трудни текстове.
C1 Goethe-Zertifikat C1 (от 16 год.) 120 лева Със сертификата Goethe-Zertifikat С1 се удостоверява, че положилите успешно изпита могат да разбират широк спектър от сложни текстове и имплицитните им значения, да си служат гъвкаво и пълноценно с  езика в обществения и професионалния живот или в образованието.

Забележка: цените за изпитните нива подлежат всяка година на актуализация.


Изпити и сертификати за Австрийска езикова диплома- OSD

www.osd.at/default.aspx?SIid=34&LAid=1

Ниво Изпит Вътрешни кандидати Външни кандидати
A1 KID 1 (от 10-14 год.)
Grundstufe Deutsch A1 (от 14 год.)
KID 1 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 10 и 15 години.
Grundstufe Deutsch A 1 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре.
24 Euro


26 Euro
30 Euro


30 Euro
A2 KID 2 (от 10 -14год.)
Grundstufe Deutsch A2 (от 14 год.)
KID 2 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А2 на Общата европейска езикова рамка.
Grundstufe Deutsch A 2 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре.
24 Euro


28 Euro
30 Euro


36 Euro
B1 Zertifikat B1 (версия за младежи, от 12 -16год.)
Zertifikat B1 (от 16 год.)
Zertifikat Deutsch fur Jugendliche (ZDj) е комуникативно ориентиран изпит на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка. Предвиден е за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години.
С издържан изпит за Zertifikat Deutsch (ZD) се доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява ориентиране във всички важни всекидневни ситуации.
50 Euro/цял изпит/ 15 Euro/ за един модул/ 80 Euro /цял изпит/ 22,50 Euro
/ за един модул
B2 Mittelstufe Deutsch B2 (версия за младежи, от 14 год-16)
Mittelstufe Deutsch B2 (от 16 год.)
Със сертификата за Goethe-Zertifikat B2 се доказва, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовен немски език, че устно и писмено могат да вземат отношение по множество теми, а също така и че могат да разбират по-трудни текстове. 80 Euro 100 Euro
C1 Oberstufe Deutsch C1- /Младежка версия/ –( от 14 -16г)
Oberstufe Deutsch C1 (от 16 год.)
Със сертификата Goethe-Zertifikat С1 се удостоверява, че положилите успешно изпита могат да разбират широк спектър от сложни текстове и имплицитните им значения, да си служат гъвкаво и пълноценно с  езика в обществения и професионалния живот или в образованието. 86 Euro 110 Euro
С2 Wirtschaftssprache Deutsch C2 -възрастни от 16 год. Със сертификата Goethe-Zertifikat С2 се удостоверява, че положилите успешно изпита, владеят езика на ниво носител на езика. 90 Euro 120 Euro

 

Copyright © 2008-2017 ПГПЗЕ"Захарий Стоянов" | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев