ПАРАЛЕЛКИ


I. Паралелки с профил «Чуджди езици» през учебната 2017/2018 година

  1. испански език (I чужд)/ английски език (II чужд) – 1 паралелка
  2. английски език (I чужд)/ френски език (II чужд) – 1 паралелка
  3. английски език (I чужд)/ немски език (II чужд) - 1 паралелка
  4. руски език (I чужд)/английски език (II чужд) - 1 паралелка
  5. немски език (I чужд)/ английски език (II чужд) – 2 паралелки

Начин на изучаване на първия чужд език - интензивно

Брой ученици в паралелка – 26, няма квоти за момичета и момчета.

II. Балообразуването за всички паралелки ще се формира като сбор от:

  1. утроения резултат по български език и литература от НВО;
  2. резултата по математика от НВО;
  3. оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и по математика.


Кандидатстване  след 7. клас
Указания за седмокласниците и техните родители

I. Дати и ред за подаване на документи за кандидатстване

II. Важни срокове


до 05.06.2017 г.

Обявяване на резултатите от изпитите по БЕЛ и математика.

12 - 13.06.2017 г. Получаване на служебна бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и математика. Предоставя се от училището, в което учи ученикът.
от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. Подаване на документи за участие в приема след 7  клас.
до 27.06.2017 г. вкл Обявяване на приетите ученици на първи етап на класиране
28.06.2017 г. – 30.06.2017 г.      Записване на приетите или подаване на заявления за участие във втори етап (само за тези, които не са приети по първо желание, а по второ или следващо) Става в училището, където са приети. При подадено заявление за участие във втори етап на класиране мястото на ученика от първия етап се запазва.
до 04.07.2017 г. вкл.   Обявяване на приетите  на втори етап на класиране
05.07.2017 г. – 07.07.2017 г. вкл.  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
11.07. – 13.07.2017 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране             При подадено заявление за участие след втори етап на класиране мястото на ученика от втория етап НЕ се запазва.
до 17.07.2017 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
18.07. – 19.07.2017 г.  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
21.07.2017 г.  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 04.09.2017 г. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от директора

III. Какви документи се подават до началника на РУО за участие в приема / от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г./
1. заявление  по образец, в което се подреждат желанията за прием в утвърдените паралелки ;
2. свидетелство за основно образование – копие (представя се и оригиналът);
3. служебна бележка с резултатите от положените изпити от националното външно оценяване. – копие;
4. документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по БЕЛ в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас, съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си.
Документите се подават в определено от началника на РУО училище от областта..

IV. Документи при записване:
1. оригинал на свидетелството за основно образование;
2. копие от акта за раждане. 

Copyright © 2008-2017 ПГПЗЕ"Захарий Стоянов" | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев