УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

I. Разпределение на учебните предмети по класове
Културно-образователни области                                
Учебни години 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21  
класове VІІІ ІХ  Х  ХІ  ХІІ часо-
ве
учебни седмици 36 36     36     36     31     общо
Учебни предмети                                
А. Задължителна подготовка ЗП ЗП ПП ЗИП ЗП ПП ЗИП ЗП ПП ЗИП ЗП ПП ЗИП ЗП ПП ЗИП
1.БЕЛ 144 108     108   54 108 36   93 93   561 129 54
  4 3     3 1,5 3 1   3 3        
2. Чужди езици                            
 І Чужд език 648 144 126   144 90   144 162   124 124   1204 502  
  18 4 3,5   4 2,5   4 4,5   4 4        
 ІІ Чужд език   72 36   72 36   72 36   62 62   278 170  
    2 1   2 1   2 1   2 2        
3. Математика, Информатика, Информационни технологии                                
Математика 108 108   0 108   54 72   54 62   62 458   170
  3 3     3   1,5 2   1,5 2   2      
Информатика   36   0 36   0 0   0 0   62 72   62
    1     1           0   2      
Инф. технологии 36 36   0 36   0 0   0 0   0 108   0
  1 1     1                      
4. Обществени науки и гражданско образование                                
История и цивилизация   54   0 72   54 72   54 62   62 260   170
    1,5     2   1,5 2   1,5 2   2      
 География и икономика   54   0 54   54 54   54 31   62 193   170
    1,5     1,5   1,5 1,5   1,5 1   2      
 Психология и логика   54   0                   54   0
    1,5                            
 Етика и право         54   54             54   54
          1,5   1,5                  
 Философия               54   54       54   54
                1,5   1,5            
 Свят и личност                     62   62 62   62
                      2   2      
  2016/17 2017/18 2018/19 2018/19 2020/21      
  VІІІ ІХ  Х  ХІ  ХІІ часо-
ве
  36 36     36     36     31     общо
5. Природни науки и екология                                
Биология и здравно образование   72   0 72   54 72   54 0   62 216   170
  2     2   1,5 2   1,5     2      
Физика и астрономия   54   0 72   54 72   54 31   62 229   170
    1,5     2   1,5 2   1,5 1   2      
 Химия и опазване на околната среда   54   0 72   54 72   54 0   62 198   170
  1,5     2   1,5 2   1,5     2      
6. Изкуства                                
 Музика 36 36   0                   72   0
  1 1                            
Изобразително изкуство 36 36   0                   72   0
  1 1                            
7. Домашен бит и технологии                                
                               
8. Физическа култура и спорт                                
 Физическо възпитание и спорт 72+36 72     72     72     62     350+36   0
  2+1 2     2     2     2     сп. дейн.    
Общо ЗП 30 27,5     27     24     19      
Б. ЗИП - 4,5 5 8 13      
Общо за А+Б 30 32 32 32 32      
В. СИП 4 4 4 4 4      
Общо за А+Б+В 34 36 36 36 36      

Предмети, изучавани на чужд език: в 9 клас: География, Биология на френски език, Физика на немски език

в 10 клас: География, Биология на френски език, Физика на немски език

Всяка учебна седмица, освен часо-
вете по физическо възпитание и спорт , се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности: волейбол, баскетбол, народни танци


Настоящият учебен план е приет на ПС с протокол №13/02.09.2016 г.


Директор: Ефросина Кисьова


Разпределение на учебните предмети по класове

 

Copyright © 2008-2017 ПГПЗЕ"Захарий Стоянов" | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев