НЕМСКИ ЕЗИК


Изпитен център за Австрийска езикова диплома по немски език през календарната 2018 година

Адрес на изпитния център:

Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“, ул. Великокняжеска 1, BG-8800 Сливен

Лице за контакти - Надежда Койчева

Тел.: 00359 878 24 95 52, Факс: ++35944624010, E-mail: nadeshda_koitscheva@yahoo.de

Дати на изпитите – 16.03.2018, 29.06.2018, 16.11.2018

Подготвителни курсове - За сега не са предвидени


Цени на изпитите:

Изпитно ниво за Австрийска езикова диплома по немски език според Европейската езикова рамка Цена
Сертификат A1 26, - EUR
Сертификат A2 28, - EUR
Сертификат ZB1 (цял изпит) 50, - EUR
Сертификат ZB1 (на модул) 15, - EUR
Сертификат ZB2 80, - EUR
Сертификат ZC1 86, - EUR
Сертификат ZC2 (цял изпит) 90, - EUR
Сертификат ZC2 (на модул) 25, - EUR
Сертификат ZC2 WD (икономически немски език) 90, - EUR
KID A1 (детско ниво) 24, - EUR
KID A2 (детско ниво) 24, - EUR


Цената на изпита трябва да се плати в левовата равностойност за деня шест седмици преди датата на изпита само по банков път на банковата сметка на гимназията.

IBAN: BG 68 SOMB 9130 3128 71 58 00

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД-клон Сливен

При извършване на паричния превод трябва да бъдат посочени: трите имена на кандидата за изпит и нивото на изпита, който ще полага.

Заплащания в брой в канцеларията на гимназията за изпити за Австрийска езикова дилома не се приемат.

Успех на изпита!!!


Телефони за контакти:
1/ ПГПЗЕ служ.тел- 044/ 624010
2/ Н. Койчева- 0878249552
3/ С. Иванова- 0878249563
4/ Ю. Пехливанова- 0878249562
5/ Л. Петрова- 0878249569


Изпити и сертификати на Гьоте институт

Сертификатите са стандартно изискване при започване на нова работа и при стартиране на обучение в колеж или университет.

Гьоте-институт - София провежда в края на всяка учебна година изпити за сертификати на Гьоте-институт в ПГПЗЕ "З. Стоянов". Необходимо е да са записали поне 10 участника за дата, като те може да са и за различни изпитни нива. Датата на изпита следва да се уговори своевременно. Всички наши ученици, които успешно са положили изпит по немски език за съответното ниво, получават Сертификат за владеене на езика по Обща европейска езикова рамка за даденото ниво. Езиковите нива В2 и С1 удостоверяват необходимите знания за следване във висше учебно заведение в немскоговорящите страни.


ниво Изпит Цена/участника
A1 Fit in Deutsch 1 (от 10 год.)

Start Deutsch 1 (от 16 год.)
45 лева FIT in Deutsch 1 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 10 и 15 години.
Start Deutsch 1 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре.
A2 Fit in Deutsch 2 (от 10 год.)
Start Deutsch 2 (от 16 год.)
45 лева Fit in Deutsch 2 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А2 на Общата европейска езикова рамка.
Start Deutsch 2 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре.
B1 Goethe-Zertifikat B1 (версия за младежи, от 12 год.)
Goethe-Zertifikat B1 (от 16 год.)
85 лева Zertifikat Deutsch fur Jugendliche (ZDj) е комуникативно ориентиран изпит на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка. Предвиден е за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години.
С издържан изпит за Zertifikat Deutsch (ZD) се доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява ориентиране във всички важни всекидневни ситуации.
B2 Goethe-Zertifikat B2 (версия за младежи, от 14 год.)
Goethe-Zertifikat B2 (от 16 год.)
120 лева Със сертификата за Goethe-Zertifikat B2 се доказва, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовен немски език, че устно и писмено могат да вземат отношение по множество теми, а също така и че могат да разбират по-трудни текстове.
C1 Goethe-Zertifikat C1 (от 16 год.) 120 лева Със сертификата Goethe-Zertifikat С1 се удостоверява, че положилите успешно изпита могат да разбират широк спектър от сложни текстове и имплицитните им значения, да си служат гъвкаво и пълноценно с  езика в обществения и професионалния живот или в образованието.

Забележка: цените за изпитните нива подлежат всяка година на актуализация.


 

Copyright © 2008-2023 Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев