Търг за отдаване под наем

05.10.2020 / 08:56

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЗАПАДНИ ЕЗИЦИ

„Захарий Стоянов“, с адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1,

на основание Заповед №№ РД – 09 - 014/29.09.2020 г.

на Ефросина Кисьова- Директор на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, гр. Сливен

 

О Б Я В Я В А

 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ:

1.„Помещение (метален павилион за продажба на закуски) с площ 4.8 м2, находящ се в източната част на двора на сградата на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ находяща се на административен адрес: гр. Сливен, ул. „Джордж Уошбърн“ № 2 А“.

Начална тръжна месечна наемна цена: 200,00 лв. (двеста лева) без включен ДДС,;

• Депозит: 20 (двадесет) лева;

• Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;

• Срок за наемане: 3 (три) години;

• Предназначение: обслужване на учениците и служителите на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен, чрез осигуряване на ежедневна доставка и продажба на готови храни и полуфабрикати (кетъринг), безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия), пакетирани закуски и сандвичи, кафе, чай и др., които да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;

• Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от деловодството на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, на адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1, в рамките на работния ден – 8.30 ч. до 17.00 ч. до 16.10.2020г., след заплащане на цена от 24 лева с ДДС, в касата на учебното заведение.

Документите за участие в търга, съгласно изискванията на тръжната документация, се подават в запечатан, непрозрачен и надписан плик с надпис името на участника или упълномощеното лице и цялостно наименование на търга, в срок до 16:00 часа на 16.10.2020 г. в деловодството на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, на адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1.

Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г., в сградата на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, на адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 1, от 14.00 часа.

 

За допълнителна информация – ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”, гр. Сливен, тел. 0878249580

 
 

Copyright © 2008-2024 Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев