ПГ по Механотехника - СЛИВЕН
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЗАПАДНИ ЕЗИЦИ "ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ" - СЛИВЕН
ГПЗЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" - СЛИВЕН

ОЛИМПИАДИ


ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК 2021/2022 година


Име Клас Училище Брой точки
1. Рая Светославова Славова VIII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 49
2. Джулия Тодорова Илиева IX ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 44
3. Димитра Петрова Христова IX ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 43
4. Деница Динева Калчева X ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 47
5. Петър Стефанов Тенев XII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 58
6. Стефания Мирославова Стоянова XII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 67
7. Фиона – Мари Кристофър Тотън XII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 66


ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 2021/2022 година

Класирани ученици в Национален кръг на олимпиадата по Испански език 
Име Клас Училище Брой точки
1. Ребека Светославова Хубенова IX ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 92
2. Емили Йорданова Стоянова X ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 91
3. Димитър Стоилов Господинов X ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 87


Име Клас Училище Брой точки
1. Моника Веселинова Монева VIII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 69
2. Десислава Златева Златева VIII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 31
3. Дария Димитрова Панайотова VIII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 79
4. Йоана Веселинова Димитрова VIII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 75
5. Иван Красимиров Тодоров ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 79
6. Мария Петева Петрова ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 83
7. Михаела Калоянова Гиндева ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 77
8. Виктория Стоянова Танева Х ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 83
9. Десислава Георгиева Георгиева Х ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 77
10 Дарена Иванова Вълканова Х ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 84
11. Александра Михайлова Бояджиева ХII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 68
12. Анджелина Живкова Костадинова ХII ПГПЗЕ „З.Стоянов“ 78

Резултати от олимпиадата по английски език – областен кръг

 
Собствено, бащино и фамилно име на учениците Клас     Училище Резултат в точки
1. Ана Мария Радостинова Асенова VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 65
2. Мария–Магдалена Миленова Манева VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 66
3. Симона Стефанова Костова VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 73
4. Христо Костов Кондов VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 51
5. Християна Тодорова Тодорова VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 54
6. 031801028 VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 52
7. Вероника Стефанова Иванова VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 52
8. Надежда Дамянова Иванова VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 68
9. Ния Николаева Вълкова VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 67
10. Боряна Божидарова Райнова VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 62
11. Радан Йорданов Йорданов VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 77
12. Мария Станимирова Иванова VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 74
13. Никола Йорданов Гюмишев VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 66
14. Александър Пламенов Пеев VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 72
15. Магдалена Иванова Чолакова VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 74
16. Ивайла Миленова Митева VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 79
17. Веселин Радостинов Бугов VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 82
18. Димана Свиленова Цветогорова VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 66
19. Андон Димитров Такев VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 59
20. Николай Николаев Ахчийски VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 68
21. Камен Красимиров Канев VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 68
22. Ева Ивайлова Минчева VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 77
23. Анелия Живкова Тодорова VIII ПГИ „Проф. Д-р Д. Табаков“ 65
24. Гизем Бейханова Елмазова VIII ПГИ „Проф. Д-р Д. Табаков“ 60
25. Селма Б Серай VIII СУ „Константин Константинов“ 76
26. Деница Димитрова Костова VIII СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 61
27. Виктория Красимирова Колева VIII СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 68
28. Янко Светлинов Колев VIII СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 63
29. Николай Миленов Митев VIII СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 58
30. Елица Пламенова Колева VIII СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 72,5
31. Ангелина Стоянова Станкова VIII СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 73,5
32. Стилян Петков Динков VIII СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 75
33. Александър Николаев Николов VIII СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 70
34. Рената Алкосер Стефанова VIII СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 56
 

Резултати от олимпиадата по английски език – областен кръг

Собствено, бащино и фамилно име на учениците Клас     Училище Резултат в точки
1. Денис Стойков Стойков IX ППМГ „Добри Чинтулов“ 71
2. Давид Иванов Павлов IX ППМГ „Добри Чинтулов“ 66
3. Стефания Стефанова Данчева IX ППМГ „Добри Чинтулов“ 67
4. Златомир Живков Атанасов IX ППМГ „Добри Чинтулов“ 75
5. Сияна Александрова Алексанндрова IX ППМГ „Добри Чинтулов“ 71,5
6. Джем Исмаилов Кьойбашиев IX ППМГ „Добри Чинтулов“ 57
7. Димитър Димитров Добрев IX ПГИ „Проф. Д-р Д. Табаков“ 86
8. Седат Мехмедов Кьойбашиев IX ПГИ „Проф. Д-р Д. Табаков“ 83,5
9. Дарина Владимирова Матова IX ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 86
10. Рая Георгиева Димитрова IX ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 71,5
11. Габриела Ангелова Кирова IX ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 65,5
12. Дара Красимирова Кирова IX ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 66
13. Димитър Василев Димитров IX ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 55
14. Айберк Башар Билбашар IX ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 73,5
15. София Савова Таукчиева IX СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 75
   

Резултати от олимпиадата по английски език – областен кръг

Собствено, бащино и фамилно име на учениците Клас     Училище Резултат в точки
1. Росица Георгиева Маринова Х ППМГ „Добри Чинтулов“ 58
2. Цветелина Симеонова Симеонова Х ППМГ „Добри Чинтулов“ 65
3. Йордан Евгениев Генчев Х ППМГ „Добри Чинтулов“ 63
4. Стефан Алексеев Василев Х ППМГ „Добри Чинтулов“ 60
5. Виктория Лъчезарова Видева Х ППМГ „Добри Чинтулов“ 60
6. Петя Савова Хрусанова Х ППМГ „Добри Чинтулов“ 63
7. Пламен Илиянов Илиев Х СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 66
8. Елица Георгиева Георгиева Х СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 61
9. Евгени Мариянов Кожухаров Х СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 49
10. Габриела Станимирова Пенева Х СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 70
11. Преслав Пейчев Пейчев Х СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 64
12. Калина Христова Николова Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 66
13. Джованна Игнацио Колу Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 84
14. Кристиян Тодоров Жеков Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 53,5
15. Ангелина Димитрова Сярова Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 65,5
16. Филиз Ерханова Хюсеинова Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 72
17. Дамяна Атанасова Димова Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 67
18. Елена Иванова Иванова Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 83
19 Адриан Антонов Георгиев Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 70,5
20. Константин Александров Блецов Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 66
 

Резултати от олимпиадата по английски език – областен кръг

 
Собствено, бащино и фамилно име на учениците Клас     Училище Резултат в точки
1. Теодор Димитров Панайотов ХI ПГИ „Проф. Д-р Д. Табаков“ 73,5
2. Калина Стоянова Йорданова ХI СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 65
3. Нася Константинова Казанджиева ХI СУ „Христо Ботев“ – Н. Загора 71,5
4. Вероника Юриева Йорданова ХI ППМГ „Добри Чинтулов“ 68
5. Йоан Мариос Евангелу ХI ППМГ „Добри Чинтулов“ 71
6. Йоана Генчова Нанева ХI ППМГ „Добри Чинтулов“ 71
7. Мила Николаева Колева ХI ППМГ „Добри Чинтулов“ 78,5
8. Николай Златинов Стоянов ХI ППМГ „Добри Чинтулов“ 82,5
9. 031804001 ХI ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 66,5
10. Александър Дойчинов Андреев ХI ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 77,5
  

Резултати от олимпиадата по английски език – областен кръг

 
Собствено, бащино и фамилно име на учениците Клас     Училище Резултат в точки
1. Ивайло Иванов Палушев ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 74,5
2. Симеон Кирилов Кирилов ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 56
3. Мила Красинова Петкова ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 59
4. Евгени Емилиянов Петров ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 72
5. Радост Радостинова Йовкова ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 80,5
6. Александра Михайлова Бояджиева ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 70
7. Стоян Стоянов Иванов ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 84
8. Валерия Радостинова Танкова ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 71
9. Иса Нихад Базрбаши ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 78
10. Фиона – Мари Кристофър Тотън ХII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 78
11. Айсу Ридванова Салиева ХII ППМГ „Добри Чинтулов“ 72

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК 2021/2022 година

Име Клас Училище Резултат в точки
1. Виктория Миткова Митева VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 53
2. Георги Христов Чакалов VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 45,25
3. Радост Валентинова Михайлова VIII ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 50
4. Стенлия Деянова Константинова VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 59
5. Димана Свиленова Цветогорова VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 36,5
6. Мария Станимирова Иванова VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 52,75
7. Георги Николаев Къчев VIII ППМГ „Добри Чинтулов“ 43,75
8. Моника Пламенова Петрова ППМГ „Добри Чинтулов“ 24
9. Веселина Михайлова Гидикова ППМГ „Добри Чинтулов“ 27,5
10. Теодора Тодорова Кацарова ППМГ „Добри Чинтулов“ 29,5
11. Ивайла Николаева Христова ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 27
12. Виктор Миленов Кръстев ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 34,25
13 Кирил Добромиров Карагьозов ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 44
14. Стилян Живков Стоянов ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 23
15. Мария Йорданова Колева ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 40
16. Иван Андреев Едрев Х ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ 44
 

Copyright © 2008-2022 Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев